Thursday, June 4, 2009

Бабини Видини кули

Баба Вида или Бабини Видини кули е името на българска крепост. Крепостта е разположена на големия завой на река Дунав при град Видин. Строежът на същинската крепост е започнал през 10 век, а преди това на мястото е имало римски наблюдателен пункт. Крепостта е служела за защита на град Видин през почти цялото Средновековие. Баба Вида е силно разширена и укрепена по времето на цар Иван Срацимир. Голяма част от сградите построени по това време са останали неразрушени. В днешния си вид крепостта разполага с двор с площ над 5 декара и се състои от две основни стени и четири кули. Установени са няколко периода на строителство. Крепостта застъпва мястото където се е намирала римската крепост Бонония, която е строена през 3 век. Основните части от двора на крепостта Бонония се намира извън рамките на по-късната средновековна и са разположени основно под днешния видински квартал Калето.Средновековната крепост е построена върху съществуващите основи на римската. Средновековната крепост е дело на българското строителство. Първите строителни дейности по крепостта датират от края на Първото българско царство. Във византийските хроники е вписано, че Видинската крепост издържала на обсада, продължила близо 8 месеца. При тази обсада византийските войски са предвождани от Василий II. От постройките от този период днес са останали сравнително малко. Най-запазена е стената и кулите, които са разположени към река Дунав.По време на почти цялото Второ българско царство Видинската крепост е най-важното укрепление в Северозападна България. Най-голямо разширение на крепостта има по времето на цар Иван Срацимир. По време на неговото управление той обитава Видинската крепост. През този период са построени значителен брой вътрешни стени и кули. Именно тогава крепостта добива вид близък до този, който има и днес.Крепостта Баба Вида играе важна роля и през Османското робство. През този период също са осъществени редица строителни работи. В края на 18 век крепостта не се използва за отбранителни цели. През този период тя служи предимно за оръжеен склад и за затвор.Баба Вида е крепост-музей. В самата крепост се опазват редица находки и сведения за историята на крепостта. Тъй като крепостта е предназначена и за туристически цели, при възстановяването е запазена обстановката в близък до естественото ѝ състояние вид.